Чернігівська область
Оберіть населений пункт у відповідному районі:
Корюківський р-н
м.Корюківкас.Андроникис.Білошицька Слободас.Балясис.Бешківкас.Богдалівкас.Бречс.Будас.Будищес.Бурківкас.Верхоліссяс.Високес.Воловикис.Гуринівкас.Гутищес.Домашлинс.Журавлева Будас.Забарівкас.Заляддяс.Кирилівкас.Костючкис.Костянтинівкас.Кугукис.Лісовес.Лебіддяс.Лубенецьс.Луковецьс.Лупасовес.Майбутнєс.Маховикис.Наумівкас.Нова Будас.Нова Гуринівкас.Новоселівкас.Озередис.Олійникис.Олександрівкас.Охрамієвичіс.Піскис.Парастовськес.Переділс.Перелюбс.Петрова Слободас.Прибиньс.Рейментарівкас.Рибинськс.Романівська Будас.Рудняс.Савинкис.Самотугис.Самсонівкас.Сахутівкас.Соснівкас.Спичуватес.Стопилкас.Сядринес.Тельнес.Трудовикс.Турівкас.Тютюнницяс.Ховдіївкас.Хотіївкас.Шишківкас.Шишкас-ще Голубівщинас-ще Довга Греблям.Менасмт Макошинес.Бірківкас.Блистовас.Вільнес.Величківкас.Веселес.Волосківціс.Городищес.Дібрівкас.Данилівкас.Дерепівкас.Дмитрівкас.Дяговас.Загорівкас.Киселівкас.Комарівкас.Куковичіс.Ліскис.Лазарівкас.Лукис.Майськес.Максакис.Нові Бродис.Овчарівкас.Остапівкас.Осьмакис.Покровськес.Семенівкас.Синявкас.Слобідкас.Степанівкас.Стольнес.Ушняс.Феськівкас.Чорногорціс-ще Куковицькес-ще Прогресс-ще Садовем.Сновськс.Єлінес.Єнькова Рудняс.Іванівкас.Ількучас.Безуглівкас.Великий Щимельс.Гірськс.Гвоздиківкас.Глибокий Рігс.Гута-Студенецькас.Жовідьс.Журавокс.Загребельна Слободас.Займищес.Заріччяс.Камкас.Клюсис.Крестопівщинас.Куропіївкас.Кучинівкас.Липівкас.Лосєва Слободас.Лютівкас.Місткис.Михайлівкас.Мишинес.Млинокс.Низківкас.Нові Боровичіс.Нові Млинис.Піщанкас.Петрівкас.Пльохівс.Попільняс.Привільнес.Радвинес.Рогізкис.Рудас.Сальнес.Селищес.Славас.Смячс.Сновськес.Софіївкас.Старі Боровичіс.Стара Рудняс.Суничнес.Тихоновичіс.Тур’яс.Філонівкас.Хотуничіс.Хрінівкас.Чепелівс.Шкробовес.Щокотьс-ще Лукасмт Сосницяс.Бондарівкас.Бутівкас.Вільшанес.Велике Устяс.Волинкас.Гайс.Ганнівкас.Гапішківкас.Гутищес.Долинськес.Загребелляс.Змітнівс.Киріївкас.Кнутис.Козляничіс.Конятинс.Костирівс.Кудрівкас.Купчичіс.Лавис.Лозовас.Ляшківціс.Мале Устяс.Масалаївкас.Матвіївкас.Пекарівс.Поліссяс.Польовес.Прогонис.Рудняс.Свірокс.Синютинс.Соснівкас.Спаськес.Старобутівкас.Філонівкас.Хлоп’яникис.Чорнотичіс.Якличіс-ще Мала Бондарівкасмт Холмис.Березова Рощас.Бобрикс.Борокс.Дачнес.Жукляс.Камкас.Козилівкас.Кучугурис.Олешняс.Радомкас.Тихонівськес.Уріччяс.Ченчикис-ще Довжик
Ніжинський р-н
м.Батуринс.Бондаріс.Вербівкас.Веселівкас.Веселес.Городищес.Карпенковес.Краснес.Лісова Полянас.Матіївкас.Митченкис.Мостис.Нове Поліссяс.Обіркис.Обмачівс.Осічс.Пальчикис.Пирогівкас.Слобідкас.Тасуївс.Часниківкас.Шуминс-ще Голубівс-ще Кацірис-ще Лопатинс-ще Прохорис-ще Шумейкинем.Бахмачс.Біловежі Другіс.Біловежі Першіс.Бахмачс.Безпечнес.Варварівкас.Вишнівськес.Вишневес.Вишневес.Глибокес.Григорівкас.Грушівкас.Запорізькес.Зарукавнес.Зеленівкас.Калинівкас.Кальчинівкас.Кошмалівс.Красилівкас.Кулішовес.Куріньс.Мовчинівс.Олексіївкас.Ополонськес.Осинівкас.Острівс.Піскис.Пашківс.Перше Травняс.Стрільникис.Тиницяс.Українськес.Фастівціс.Халимоновес.Шевченкас.Шумейківс-ще Веселес-ще Перемогас-ще Черемушким.Бобровицяс.Браницяс.Бригинціс.Буглакис.Вишневес.Гаврилівкас.Гартс.Горбачіс.Запоріжжяс.Затишшяс.Зеленес.Катеринівкас.Кобижчас.Козацькес.Коношівкас.Лідинс.Майнівкас.Макарівкас.Марківціс.Миколаївс.Молодіжнес.Наумівкас.Озерянис.Олександрівкас.Осовецьс.Осокорівкас.Піскис.Петрівкас.Плугс.Рудьківкас.Свидовецьс.Стара Басаньс.Сухиняс.Татарівкас.Травкинес.Українкас.Урожайнес.Хомівціс.Щаснівкас.Ярославкас-ще Мирнем.Борзнас.Іванівкас.Адамівкас.Вольницяс.Гришівкас.Жданівс.Забілівщинас.Забілівщина Другас.Кинашівкас.Красноставс.Любомудрівкас.Мала Загорівкас.Миколаївкас.Оленівкас.Острів Надіїс.Прачіс.Сапонівкас.Суховодкас.Червоне Озерос.Шаповалівкас.Юрківщинас.Ядутим.Ніжинс.Кунашівкас.Наумівськес.Паливодас.Переяслівкам.Носівкас.Іржавецьс.Адамівкас.Андріївкас.Ведмедівкас.Володькова Дівицяс.Дебревес.Держанівкас.Досліднес.Кобилещинас.Козарис.Коробчинес.Криницяс.Лісові Хуторис.Лукашівкас.Підгайнес.Ставокс.Сулакс.Тертишникис.Яблунівкас.Ясна Зіркасмт Дмитрівкас.Восьме Березняс.Гайворонс.Голінкас.Заболоттяс.Заліссяс.Ковальовес.Кропивнес.Нечаївс.Рубанкас.Смоловес.Терешихас.Шевченковес.Щуча Гребляс-ще Новесмт Лосинівкас.Богданівкас.Вікторівкас.Галицяс.Гармащинас.Данинас.Ковтунівкас.Леонідівкас.Перемогас.Погребецьс.Садовес.Сальнес.Станція Лосинівськас.Степс.Терешківкас.Чистий Колодязьс.Шатурас.Шняківкас.Яхнівкас-ще Мирнес-ще Світанокс.Березанкас.Бобрикс.Велика Кошелівкас.Вертіївкас.Дуболугівкас.Занькис.Зрубс.Каблукис.Кардашіс.Колісникис.Кукшинс.Лісовес.Липів Рігс.Мала Кошелівкас.Мильникис.Низис.Переходівкас.Стодолис.Титівкас.Холявкис.Хоминес.Черняхівкас.Яблуневес-ще Юністьс.Велика Дочс.Високес.Галайбинес.Головенькис.Добропілляс.Кербутівкас.Купченківс.Мала Дочс.Маличина Гребляс.Нові Млинис.Носелівкас.Паристівкас.Тростянкас.Червона Гіркас-ще Клипинс.Іллінціс.Березівкас.Берестовецьс.Воловицяс.Воронас.Комарівкас.Красносільськес.Линівкас.Прохорис.Сидорівкас.Смоляжс.Степанівкас.Ховмис.Шевченкас-ще Запоріжжяс.Баклановес.Бурківкас.Валентіївс.Дібровас.Крутис.Омбишс.Остерс.Пам’ятнес.Перебудовас.Печіс.Полянас.Почечинес.Українкас.Хороше Озерос.Відраднес.Вербовес.Веселес.Вилис.Вишневес.Ганнівкас.Григорівкас.Калинівкас.Карабинівкас.Кленовес.Коломійцівкас.Макіївкас.Мильникис.Платонівкас.Пустотинес.Рівчак-Степанівкас.Софіївкас.Степові Хуторис.Степовес.Киселівкас.Лихачівс.Мринс.Плоскес.Роздольнес.Селищес.Хотинівкас.Білоцерківціс.Біркис.Веприкс.Воронькис.Краснес.Мочалищес.Нова Басаньс.Новий Биківс.Новоселицяс.Рокитнес.Соколівкас.Старий Биківс-ще Чистопілляс.Велика Загорівкас.Махнівкас.Плискис.Сиволожс.Степс.Бідинс.Безуглівкас.Велика Дорогас.Довгес.Калинівкас.Кравчихас.Кропивнес.Курилівкас.Лустівкас.Ніжинськес.Пашківкас.Синдаревськес.Талалаївкас.Хвилівкас.Хомівка
Новгород-Сіверський р-н
м.Новгород-Сіверськийс.Араповичіс.Аршукис.Березова Гатьс.Биринес.Блистовас.Богдановес.Бугринівкас.Будищес.Будо-Вороб’ївськас.Бучкис.Великий Гайс.Вильчикис.Внутрішній Бірс.Володимирівкас.Вороб’ївкас.Восточнес.Гіркис.Гайс.Гнатівкас.Горбовес.Городищес.Грем’ячс.Дібровас.Дігтярівкас.Дробишівс.Кам’янська Слободас.Каміньс.Карабанис.Киселівкас.Клевинс.Ковпинкас.Колосс.Команьс.Красний Хутірс.Кремський Бугорс.Кролевець-Слобідкас.Кудлаївкас.Кузьминськес.Лісконогис.Ларинівкас.Леньківс.Лизунівкас.Ломанкас.Лоскас.Мамекинес.Михайлівкас.Михальчина-Слободас.Мовчанівс.Мурав’їс.Муравейникс.Новенькес.Новоселівкас.Об’єднанес.Орлівкас.Осовес.Підгірнес.Печенюгис.Полюшкинес.Попівкас.Прокопівкас.Путивськс.Пушкаріс.Рогівкас.Рощас.Сапожків Хутірс.Слобідкас.Смячс.Солов’ївс.Стахорщинас.Студинкас.Троїцькес.Узруйс.Ушівкас.Фаївкас.Форостовичіс.Фурсовес.Чайкинес.Чернацькес.Чулатівс.Шептакис.Юхновес.Ясна Полянас.Яснес-ще Красна Гіркам.Семенівкас.Єршовс.Іванівкас.Іванинес.Архипівкас.Баранівкас.Березовий Гайс.Блешняс.Бобрик Другийс.Бронивис.Вільхівкас.Вільшанкас.Галаганівкас.Гатіс.Грем’ячкас.Довжикс.Жаданівкас.Жадовес.Залізний Містс.Заріччяс.Зелений Гайс.Зоряс.Калинівськес.Карасіс.Карповичіс.Козилівщинас.Костобобрівс.Красні Лозис.Кривушас.Криничкис.Криулькис.Кути Другіс.Лісківщинас.Леонівкас.Лосівкас.Лосевочкас.Луб’янес.Лубняс.Максимихинес.Марсс.Машевес.Медведівкас.Миколаївкас.Мхис.Набережнес.Олександрівкас.Орликівкас.Погорільціс.Покровськес.Прогресс.Ракутис.Селищес.Сергіївськес.Стара Гуткас.Східнес.Тимоновичіс.Тополівкас.Туровес.Ферубкис.Фролис.Хандобоківкас.Хотіївкас.Чорний Рігс.Чорноземс.Шведчинас.Янжулівкас-ще Іванпутьс-ще Газопровіднес-ще Зелена Рощас-ще Углисмт Коропс.Єгорівкас.Атюшас.Билкас.Борисовес.Будищес.Бужанкас.Вільнес.Вишенькис.Галичівкас.Городищес.Гороховес.Гутас.Дрібціс.Жернівкас.Карацюбинес.Карильськес.Краснопілляс.Кучіс.Лебединс.Лубенецьс.Лукнівс.Моховес.Накотс.Некритес.Нехаївкас.Новоселицяс.Норицяс.Оболонняс.Подолякис.Поліськес.Полянас.Придеснянськес.Пуста Гребляс.Райгородокс.Ранокс.Риботинс.Рижкис.Рождественськес.Рубанниківс.Синявкас.Сохачіс.Становес.Тарасівкас.Черешенькис.Чорнявкас.Шабалинівс-ще Грудис-ще Зайцевес-ще Лиса Горасмт Понорницяс.Іваньківс.Авдіївкас.Великий Лісс.Вербас.Деснянськес.Зелена Полянас.Крискис.Курилівкас.Мезинс.Осьмакис.Покошичіс.Радичівс.Рихлис.Розльотис.Смілес.Шаболтасівка
Прилуцький р-н
м.Ічнясмт Дружбас.Івангородс.Іржавецьс.Іценківс.Августівкас.Андріївкас.Більмачівкас.Бакаївкас.Барбурськес.Безбородьківс.Безводівкас.Будис.Бурімкас.Веприкс.Вишнівкас.Воронівкас.Гейціс.Гмирянкас.Городняс.Грабівс.Гужівкас.Дзюбівкас.Довбніс.Дорогинкас.Зінченковес.Заудайкас.Киколис.Комарівкас.Коршакис.Крупичполес.Лучківкас.Максимівкас.Монастирищес.Нова Ольшанас.Новий Поділс.Однольківс.Ольшанас.Пелюхівкас.Припутніс.Рожнівкас.Сваричівкас.Сезькис.Селихівс.Ступаківкас.Тарасівкас.Тишківкас.Томашівкас.Хаєнкис.Червонес.Шиловичіс.Щурівкас-ще Коломійцевес-ще Куликівкам.Прилукисмт Варвас.Антонівкас.Берізкас.Богданис.Боханівс.Брагинціс.Булавівщинас.Воскресенськес.Гнідинціс.Григорівщинас.Дащенкис.Журавкас.Калиновицяс.Кулишівкас.Кухаркас.Лелякис.Макіївкас.Макушихас.Мармизівкас.Мудрес.Озерянис.Остапівкас.Сіриківс.Сіряківщинас.Світличнес.Тонкас.Хортицяс.Ященківс-ще Рубанівс-ще Саверськесмт Ладанс.Івківціс.Голубівкас.Краслянис.Лискис.Подищес.Рибцісмт Линовицяс.Богданівкас.Бубнівщинас.Глинщинас.Даньківкас.Лутайкас.Моклякис.Мохнівкас.Нетягівщинас.Нова Гребляс.Онищенківс.Полонкис.Стасівщинас.Тополяс.Турківкас.Удайцісмт Мала Дівицяс.Велика Дівицяс.Дмитрівкас.Заудайкас.Новий Ладс.Обичівс.Перше Травняс.Петрівкас.Радьківкас.Світанковес.Товкачівкас.Шевченкасмт Парафіївкас.Іваницяс.Барвінковес.Бережівкас.Боярщинас.Верескунис.Власівкас.Загінс.Зоцівкас.Ковтунівкас.Купинас.Лисогорис.Мартинівкас.Петрушівкас.Проліскис.Хаїхас.Южнес-ще Качанівкас-ще Луговес-ще Софіївкас-ще Тростянецьс-ще Шевченкасмт Дігтярісмт Срібнес.Іванківціс.Антішкис.Артеменківс.Васьківціс.Васюківс.Галкас.Гнатівкас.Горобіївкас.Гриціївкас.Гурбинціс.Дейманівкас.Калюжинціс.Карпилівкас.Кутис.Лебединціс.Лозовес.Никонівкас.Олексинціс.Побочіївкас.Поділс.Поетинс.Савинціс.Сокиринціс.Точенес.Тростянецьс.Харитонівкас.Хукалівкасмт Талалаївкас.Березівкас.Березовицяс.Болотницяс.Глибокес.Глинськес.Грабщинас.Грицівкас.Дібровас.Довгалівкас.Жолобокс.Займищес.Колядинс.Корінецькес.Красний Колядинс.Лавірковес.Левівщинас.Липовес.Макаренковес.Мигурівс.Мирнес.Новас.Новопетрівськес.Новоселівкас.Обуховес.Петьківс.Плугатарс.Понорис.Поповичкас.Рубанівс.Рябухис.Скороходовес.Слобідкас.Співаковес.Стара Талалаївкас.Степс.Степанівськес.Степовес.Українськес.Харковес.Чернецькес.Шевченкас.Юрківціс-ще Зелений Гайс-ще Основас.Єгорівкас.Білещинас.Білорічицяс.Бажанівкас.Боротьбас.Боршнас.Валкис.Високес.Густиняс.Дідівціс.Димирівкас.Заїздс.Замістяс.Зарудкас.Заудаївськес.Знам’янкас.Канівщинас.Капустенціс.Колісникис.Кротис.Лісові Сорочинціс.Лісовес.Ладівщинас.Левкис.Мількис.Мазкис.Малківкас.Манжосівкас.Маціївкас.Миколаївкас.Нетяжинос.Нова Тарнавщинас.Оникіївкас.Охінькис.Піддубівкас.Переволочнас.Петрівськес.Пирогівціс.Погребис.Покрівкас.Половас.Пологис.Приозернес.Пручаїс.Рудівкас.Ряшкис.Смошс.Стрільникис.Сухополовас.Сухоставецьс.Сухоярівкас.Тарасівкас.Тихес.Ярова Білещинас.Білошапкис.Дубовий Гайс.Запереводськес.Ковтунівкас.Крутоярівкас.Сергіївкас.Сухоліскис.Яблунівкас.Яблунівське
Чернігівський р-н
м.Городняс.Ільмівкас.Автуничіс.Альошинськес.Андріївкас.Барабанівськес.Берилівкас.Ближнєс.Будищес.Бутівкас.Ваганичіс.Вокзал-Городняс.Володимирівкас.Гасичівкас.Гніздищес.Горошківкас.Дібрівнес.День-Добрийс.Деревинис.Диханівкас.Дроздовицяс.Заліссяс.Здрягівкас.Карпівкас.Картовецькес.Конотопс.Кузничіс.Кусіїс.Лемешівкас.Лютіжс.Мальчас.Минаївщинас.Моложавас.Мостис.Мощенкас.Невкляс.Півнівщинас.Павло-Іванівськес.Пекурівкас.Переписс.Переростс.Поліссяс.Політрудняс.Світанокс.Сеньківкас.Слободас.Смичинс.Солонівкас.Старосілляс.Стовпівкас.Студенецьс.Сутокис.Травневес.Хоробичіс.Хотівляс.Хрипівкас.Черецькес-ще Вершинис-ще Зеленес-ще Рубіжс-ще Ясенівкам.Остерс.Євминкас.Біликис.Біркис.Бабарикис.Беремицькес.Волевачіс.Дешкис.Жилин Млинокс.Жуківщинас.Котівс.Кошанис.Креніс.Крехаївс.Любечанинівс.Набільськес.Одинціс.Пархимівс.Поліськес.Романькис.Самсонис.Туманська Гутам.Чернігівм.Чернігів, Деснянський р-нм.Чернігів, Новозаводський р-нсмт Березнас.Бігачс.Горицяс.Гребляс.Гусавкас.Кам’янкас.Климентинівкас.Локнистес.Луговес.Миколаївкас.Мощнес.Мурівкас.Подинс.Сахнівкас.Святі Горис.Яськовес-ще Домницясмт Гончарівськес.Боровикис.Будищес.Василева Гутас.Ворохівкас.Жеведьс.Козерогис.Ліскис.Ліснес.Лебедівкас.Мажугівкас.Максимс.Слабинс.Смолинс.Соколівкас.Хатилова Гутас.Якубівкасмт Деснас.Бірс.Виповзівс.Карпилівкас.Короп’єс.Косачівкас.Лошакова Гутас.Лутавас.Морівськс.Отрохис.Рудняс.Сорокошичіс.Тужарсмт Добрянкас.Аткильняс.Вербівкас.Вирс.Горностаївкас.Грибова Рудняс.Гута-Ткачовас.Заводськес.Киселівкас.Клубівкас.Лизунова Рудняс.Нові Яриловичіс.Нова Папірняс.Олександрівкас.Олександрівка Другас.Олешняс.Сиделівкас.Скитокс.Старі Яриловичіс.Строївкас.Чижівкасмт Козелецьс.Єрківс.Білейкис.Берлозис.Блудшес.Бобруйкис.Боярівкас.Бригинціс.Будищес.Булахівс.Гарбузинс.Гладкес.Гламаздис.Горбачіс.Данівкас.Жеребецькес.Закревськес.Карасинівкас.Карпокис.Корніївс.Кривицькес.Курганськес.Лемешіс.Лихоліткис.Мирнес.Мостищес.Нічогівкас.Нова Гребляс.Новикис.Озернес.Олексіївщинас.Омелянівс.Опенькис.Пізнєс.Пісоцькес.Патютис.Пилятинс.Привітнес.Пушкаріс.Риківс.Савинс.Сивухис.Сираїс.Скрипчинс.Сокиринс.Стависькес.Тарасівс.Тополіс.Часнівціс.Шамис.Шапіхис.Шолойкис.Шулякис-ще Калитянськесмт Куликівкас.Авдіївкас.Бакланова Муравійкас.Будищес.Вересочс.Вершинова Муравійкас.Веселес.Вибліс.Глуздис.Горбовес.Грабівкас.Дрімайлівкас.Дроздівкас.Жуківкас.Кладьківкас.Ковчинс.Кошарищес.Орлівкас.Пенязівкас.Салтикова Дівицяс.Уборкис.Українськес.Хибалівкасмт Любечс.Березівкас.Великий Зліївс.Вертечас.Вороб’ївс.Галківс.Голубівкас.Грабівкас.Губаріс.Губичіс.Гуньківкас.Гутас.Довгунис.Духанкис.Клонівс.Комарівкас.Коробкис.Корольчас.Кукаріс.Лісківкас.Малий Зліївс.Малинівкас.Манькис.Мекшунівкас.Мисис.Мокрі Величкис.Мохначіс.Неданчичіс.Нова Рудняс.Павлівкас.Петрикис.Пищикис.Пушкінес.Редьківкас.Розсудівс.Рудняс.Семакис.Скитькис.Смолигівкас.Тараса Шевченкас.Туліяс.Углова Рудняс.Чисті Лужіс.Шкуранкас.Шуманис-ще Гіркис-ще Левичівкас-ще Пересажсмт Михайло-Коцюбинськес.Андріївкас.Антоновичіс.Біркис.Ведильціс.Гірманкас.Глядинс.Дніпровськес.Жидиничіс.Жукоткис.Заводс.Загаткас.Зайціс.Кархівкас.Ковпитас.Круглес.Левковичіс.Левонькис.Леньків Кругс.Линеяс.Льгівс.Льгівкас.Малійкис.Мньовс.Москаліс.Пакульс.Папірняс.Пильняс.Пльохівс.Повідовс.Прохорівс.Пустинкис.Рудняс.Семенягівкас.Скугаріс.Старикс.Храпатес.Шибиринівкас.Шмаївкас.Шульгівкас-ще Ревунів Кругс-ще Центральнесмт Олишівкас.Коростеньс.Сіножацькес.Серединкас.Смолянкас.Топчіївкасмт Замглайсмт Ріпкисмт Радульс.Баханис.Бихольцохівкас.Буянкис.Великі Оснякис.Велика Вісьс.Вербичіс.Високиньс.Вишневес.Глиненкас.Голубичіс.Грабівс.Гучинс.Даничіс.Задеріївкас.Звеничівс.Зубахис.Кам’янкас.Кисліс.Корчев’яс.Красківськес.Кратиньс.Ловиньс.Лопатніс.Малий Лиственс.Молочкис.Мутичівс.Новосілкис.Новоукраїнськес.Пізнопалис.Переділс.Петрушіс.Пилипчас.Плехтіївкас.Пристороньс.Пушкаріс.Рашкова Слободас.Сенюкис.Сибережс.Суличівкас.Суслівкас.Тамарівкас.Трудовес.Убіжичіс.Чудівкас.Чумакс.Ямищесмт Седнівс.Великий Дирчинс.Клочківс.Лашукис.Макишинс.Малий Дирчинс.Чернишс-ще Новес.Єньківс.Іванівкас.Анисівс.Будис.Вікторівкас.Драчівщинас.Друцькес.Золотинкас.Количівкас.Краснес.Ладинкас.Лукашівкас.Підгірнес.Піскис.Скорінецьс.Слободас.Ягіднес.Борсуківс.Вовчокс.Гайовес.Гальчинс.Димеркас.Кіптіс.Копачівс.Красилівкас.Надинівкас.Новий Шляхс.Олбинс.Підліснес.Розівкас.Савинкас.Самійлівкас.Хрещатес.Чемерс.Шпаківс-ще Прогресс.Гущинс.Жавинкас.Киїнкас.Павлівкас.Трисвятська Слободас.Шестовицяс.Березанкас.Боромикис.Брусилівс.Вознесенськес.Киселівкас.Кобилянкас.Малинівкас.Моргуличіс.Новоселівкас.Петровес.Петрушинс.Снов’янкас.Стасис.Терехівкас.Товстолісс.Деснянкас.Довжикс.Кошівкас.Кувечичіс.Мохнатинс.Новий Білоусс.Полуботкис.Рівнопілляс.Редьківкас.Рижикис.Роїщес.Рогощіс.Рудкас.Рябціс.Селянська Слободас.Старий Білоусс.Табаївкас.Унучкис.Халявинс.Хмільницяс.Шевченкас.Юр’ївкас.Івашківкас.Безиківс.Бурівкас.Великий Лиственс.Вихвостівс.Довгес.Куликівкас.Перше Травняс.Розвинівкас.Тупичівс-ще Тополівка